Productinformatie

Let bij de aankoop van uw bio-ethanol sfeerhaard op dat u een veilig toestel aanschaft, deze toestellen zijn herkenbaar aan keuringsstickers van instanties zoals KIWA, GS of TÜV.

Gebruik alleen geadviseerde kwaliteiten bio-ethanol brandstof, dit kan per merk verschillen. Gebruik van een andere kwaliteit bio-ethanol brandstof kan leiden tot een ander brandgedrag, zoals verhoogd gebruik, hogere vlammen of onaangename geurontwikkeling. Let op: bij verbranden, zoals ook van kaarsen, komt er altijd een geur vrij.

Indien het toestel niet voorzien is van een elektrische/piëzo ontsteking, ontsteek de brandstof dan altijd met een lange lucifer of nog beter met een verlengde aansteker met een lengte van minimaal 140mm.

Indien u de haard wilt bijvullen overtuig u dan dat de haard niet brandt en dat het brandstofreservoir volledig is afgekoeld. Op goedgekeurde haarden vindt u minimaal dan ook onderstaande pictogrammen permanent en duidelijk aangebracht.

Bio ethanol haarden met hierin een keramisch wol worden door ons als zeer onveilig beschouwd. Keramisch wol kan in tegenstelling tot een keramische steen na-gloeien waardoor een haard met keramisch wol een steekvlam kan geven bij het navullen.

Pictogrammen

Voor een goede en schone verbranding is het noodzakelijk dat de ruimte waarin de bio ethanol haard wordt geplaatst voldoende geventileerd is (zie gebruiksaanwijzing betreffende sfeerhaard). Meestal hoeven er geen speciale voorzieningen getroffen te worden voor voldoende ventilatie daar leefruimtes volgens de bouwvoorschriften al een bepaalde mate van ventilatie dienen te hebben.

Xaralyn bio ethanol brander XL