Archive for Nieuws

Persbericht januari 2013

PERSBERICHT – Januari 2013

Het VARA programma “Kassa” heeft op 15 december jl. een item gebracht over bio-ethanol sfeerhaarden. Hierin werd duidelijk dat er nog veel behoefte is aan betere en eenduidige communicatie over het gebruik van bio-ethanol sfeerhaarden. De SKBS onderschrijft dit volledig en is dan ook continue bezig met het verschaffen van informatie over het gebruik van bio-ethanol sfeerhaarden.

lees verder of download het persbericht voor meer informatie >>>>

» Read more..

Nieuwsbrief december 2012

De SKBS (Stichting Kwaliteit Bio-ethanol Sfeerhaarden), is onlangs benaderd door het VARA programma KASSA. Op 15 december is men voornemens een uitzending te wijden aan het gebruik van bio-ethanol sfeerhaarden. Als SKBS zijn wij hier zeer content mee, daar wij een gezamenlijk doel hebben. SKBS wil het gebruik van bio-ethanol sfeerhaarden bevorderen, waarbij consumentenveiligheid voorop staat.

Uit het door KASSA gedane onderzoek blijkt dat er behoefte is aan nog meer informatie omtrent het veilig gebruik van bio-ethanol sfeerhaarden. SKBS is van mening niet te wachten op deze uitzending en wil middels dit schrijven nogmaals benadrukken hoe men veilig moet omgaan met bio-ethanol sfeerhaarden.

  lees verder of download de nieuwsbrief voor meer informatie>>>>

» Read more..