Archive for Walter

Overzicht typekeur ethanol haarden – jaarlijkse update

De SKBS (Stichting Kwaliteit Bio-ethanol Sfeerhaarden), heeft zich ten doel gesteld het gebruik van bio-ethanol sfeerhaarden te bevorderen waarbij consumentenveiligheid en gebruiksgemak centraal staan.

Wij respecteren de volgende normen:

  • Europese norm EN 16647:2015
  • Duitse norm DIN 4734-1:2011
  • Franse norm NF D35-386
  • Scandinavische norm CR034

Instructiefilm veilig gebruik bio ethanol sfeerhaard

Bekijk hier een video over het veilig gebruik van een bio ethanol sfeerhaard.

Overzicht typekeur ethanol haarden

De SKBS (Stichting Kwaliteit Bio-ethanol Sfeerhaarden), heeft zich ten doel gesteld het gebruik van bio-ethanol sfeerhaarden te bevorderen waarbij consumentenveiligheid en gebruiksgemak centraal staan.

Wij respecteren de volgende normen:

  • Europese norm EN 16647:2015
  • Duitse norm DIN4734-1:2011
  • Franse norm NF D35-386
  • Scandinavische norm CR034

De Europese norm is de meest recente norm. Deze nieuwe Europese norm ontwikkeld door alle leden van de EU is de meest strenge norm.
De basis voor deze nieuwe Europese norm was de huidige Duitse DIN 4734-1 norm, welke door de leden van de SKBS als de minimale norm voor hun producten wordt gehanteerd. Wij adviseren u enkel bio ethanol producten te gebruiken die voldoen aan een van de bovenstaande normen. Zo bent u zeker van een veilige ethanolhaard.

» Read more..

Persbericht januari 2013

PERSBERICHT – Januari 2013

Het VARA programma “Kassa” heeft op 15 december jl. een item gebracht over bio-ethanol sfeerhaarden. Hierin werd duidelijk dat er nog veel behoefte is aan betere en eenduidige communicatie over het gebruik van bio-ethanol sfeerhaarden. De SKBS onderschrijft dit volledig en is dan ook continue bezig met het verschaffen van informatie over het gebruik van bio-ethanol sfeerhaarden.

lees verder of download het persbericht voor meer informatie >>>>

» Read more..

Nieuwsbrief december 2012

De SKBS (Stichting Kwaliteit Bio-ethanol Sfeerhaarden), is onlangs benaderd door het VARA programma KASSA. Op 15 december is men voornemens een uitzending te wijden aan het gebruik van bio-ethanol sfeerhaarden. Als SKBS zijn wij hier zeer content mee, daar wij een gezamenlijk doel hebben. SKBS wil het gebruik van bio-ethanol sfeerhaarden bevorderen, waarbij consumentenveiligheid voorop staat.

Uit het door KASSA gedane onderzoek blijkt dat er behoefte is aan nog meer informatie omtrent het veilig gebruik van bio-ethanol sfeerhaarden. SKBS is van mening niet te wachten op deze uitzending en wil middels dit schrijven nogmaals benadrukken hoe men veilig moet omgaan met bio-ethanol sfeerhaarden.

  lees verder of download de nieuwsbrief voor meer informatie>>>>

» Read more..