Overzicht typekeur ethanol haarden

De SKBS (Stichting Kwaliteit Bio-ethanol Sfeerhaarden), heeft zich ten doel gesteld het gebruik van bio-ethanol sfeerhaarden te bevorderen waarbij consumentenveiligheid en gebruiksgemak centraal staan.

Wij respecteren de volgende normen:

  • Europese norm EN 16647:2015
  • Duitse norm DIN4734-1:2011
  • Franse norm NF D35-386
  • Scandinavische norm CR034

De Europese norm is de meest recente norm. Deze nieuwe Europese norm ontwikkeld door alle leden van de EU is de meest strenge norm.
De basis voor deze nieuwe Europese norm was de huidige Duitse DIN 4734-1 norm, welke door de leden van de SKBS als de minimale norm voor hun producten wordt gehanteerd. Wij adviseren u enkel bio ethanol producten te gebruiken die voldoen aan een van de bovenstaande normen. Zo bent u zeker van een veilige ethanolhaard.

Daarnaast onderhoud de SKBS namens de bij haar aangesloten leden contact met regelgevende- en controlerende instanties.

Ter bescherming van de consument heeft de SKBS zich ten doel gesteld dat er geen onveilige bio-ethanol sfeerhaarden meer op de markt gebracht zullen worden. Hiertoe zal regelmatig het aanbod van bio-ethanol sfeerhaarden op de markt beoordeeld worden en daar waar nodig zullen corrigerende maatregelen geëist worden eventueel via de bevoegde instanties.