Persbericht januari 2013

PERSBERICHT – Januari 2013

Het VARA programma “Kassa” heeft op 15 december jl. een item gebracht over bio-ethanol sfeerhaarden. Hierin werd duidelijk dat er nog veel behoefte is aan betere en eenduidige communicatie over het gebruik van bio-ethanol sfeerhaarden. De SKBS onderschrijft dit volledig en is dan ook continue bezig met het verschaffen van informatie over het gebruik van bio-ethanol sfeerhaarden.

lees verder of download het persbericht voor meer informatie >>>>

De SKBS is een brancheorganisatie waarin producenten, retail organisaties en belangenverenigingen zich verenigd hebben met als doel de consumenten zo optimaal mogelijk te informeren over het correcte gebruik van bio-ethanol sfeerhaarden. De SKBS stelt als harde eis dat haar deelnemers producten verkopen die minimaal getest en goedgekeurd zijn volgens de Duitse DIN 4734-1:2011 norm of vergelijkbaar. Deze norm zorgt ervoor dat het een veilig product is. De SKBS wijst de consumenten er dan ook op om alleen producten te kopen die voldoen aan deze normering.

Alleen producten die goedgekeurd zijn volgens de DIN 4734-1:2011 of vergelijkbaar voldoen aan alle productveiligheidseisen. Hierin worden meegenomen de kwaliteit van de gebruikte materialen, de veiligheidsvoorzieningen die aanwezig zijn op het product en de minimale informatievoorziening op het product, verpakking en gebruiksaanwijzing. Deze norm beschermt de consument tegen onveilige producten.

Overigens respecteert de SKBS ook de normen van andere landen zoals bijvoorbeeld de Franse norm NF D35-386 en de Zweedse norm SP 4160-034 en betrokken erkende keuringsinstanties zoals TÜV en KIWA die de veiligheid van de bio-ethanol sfeerhaard waarborgen. Momenteel wordt er druk gewerkt aan een Europese norm. De SKBS volgt de ontwikkelingen van deze Europese norm nauwlettend. 

Onderzoek Brandwondenstichting

De SKBS heeft samen met de brandwondenstichting besloten een onderzoek te doen naar het ontstaan van letselongelukken met bio-ethanol sfeerhaarden danwel de brandstof zelf. Het is momenteel volstrekt onduidelijk wat de oorzaak is van de ongelukken die het afgelopen jaar zijn gebeurd. Een gedegen onderzoek moet hierin duidelijkheid verschaffen en geeft de SKBS inzicht in mogelijke verbeterpunten inzake de productveiligheid. Het onderzoek zal in de eerste helft van 2013 plaatsvinden. Zodra de resultaten hiervan bekend zijn, zal de SKBS hierover informeren.

Over SKBS

De SKBS (Stichting Kwaliteit Bio-ethanol Sfeerhaarden), heeft zich ten doel gesteld het gebruik van bio-ethanol sfeerhaarden te bevorderen waarbij consumentenveiligheid en gebruiksgemak centraal staan.

Voor de Nederlandse en Belgische markt zijn nog geen veiligheidsnormen ontwikkeld voor bio-ethanol sfeerhaarden. Op dit moment is een Europese norm in ontwikkeling, welke ook voor Nederland en België van toepassing zal zijn. De basis voor deze norm is de huidige Duitse DIN 4734-1:2011 norm, welke, totdat de Europese norm in werking treedt, door de leden van de SKBS als minimale norm voor hun producten wordt gehanteerd. De NVWA respecteert en handhaaft bij hun toetsing van de producten eveneens de DIN 4734-1:2011 norm.

Daarnaast onderhoud de SKBS namens de bij haar aangesloten leden contact met regelgevende- en controlerende instanties.

Ter bescherming van de consument heeft de SKBS zich voor het jaar 2013 ten doel gesteld dat er geen onveilige bio-ethanol sfeerhaarden meer op de markt gebracht zullen worden. Hiertoe zal regelmatig het aanbod van bio-ethanol sfeerhaarden op de markt beoordeeld worden en daar waar nodig zullen corrigerende maatregelen geëist worden, eventueel via de bevoegde instanties.

Meer informatie en een overzicht van de aangesloten bedrijven: www.skbs.nl  of info@skbs.nl .

Met vriendelijke groet,

 

Namens de SKBS

Freddie Dieperink, voorzitter SKBS

(deze brief is digitaal aangemaakt en derhalve niet ondertekend)