Nieuwsbrief december 2012

De SKBS (Stichting Kwaliteit Bio-ethanol Sfeerhaarden), is onlangs benaderd door het VARA programma KASSA. Op 15 december is men voornemens een uitzending te wijden aan het gebruik van bio-ethanol sfeerhaarden. Als SKBS zijn wij hier zeer content mee, daar wij een gezamenlijk doel hebben. SKBS wil het gebruik van bio-ethanol sfeerhaarden bevorderen, waarbij consumentenveiligheid voorop staat.

Uit het door KASSA gedane onderzoek blijkt dat er behoefte is aan nog meer informatie omtrent het veilig gebruik van bio-ethanol sfeerhaarden. SKBS is van mening niet te wachten op deze uitzending en wil middels dit schrijven nogmaals benadrukken hoe men veilig moet omgaan met bio-ethanol sfeerhaarden.

  lees verder of download de nieuwsbrief voor meer informatie>>>>

Veiligheid

Let bij de aankoop van uw bio-ethanol sfeerhaard op dat u een veilig toestel aanschaft, deze toestellen zijn veelal herkenbaar aan keuringsstickers van instanties zoals KIWA en TÜV.

  • Gebruik alleen geadviseerde kwaliteiten bio-ethanol brandstof, dit kan per merk verschillen.
  • Gebruik van een andere kwaliteit bio-ethanol brandstof kan leiden tot een ander brandgedrag, zoals verhoogd verbruik, hogere vlammen of onaangename geurontwikkeling.
  • Gebruik nooit andere brandstoffen zoals bijvoorbeeld spiritus, benzine of ethanol van het tankstation.

Indien het toestel niet voorzien is van een elektrische/piëzo ontsteking, ontsteek de brandstof dan altijd met een lange lucifer of nog beter met een verlengde aansteker met een lengte van minimaal 140mm.

Het bio-ethanol reservoir dient volledig vrij te zijn. Het is dan ook verboden om keramische takken, stenen of dergelijke in de vlammen of over het reservoir te leggen.

Voor een goede en schone verbranding is het noodzakelijk dat de ruimte waarin de bio-ethanol sfeerhaard wordt geplaatst voldoende geventileerd is (zie gebruiksaanwijzing betreffende sfeerhaard).

Bijvullen van de sfeerhaard                                                                                                   

Indien u de sfeerhaard wilt bijvullen overtuig u dan dat de sfeerhaard niet brandt en dat het brandstofreservoir volledig is afgekoeld. Op goedgekeurde sfeerhaarden vindt u minimaal dan ook onderstaande pictogrammen permanent en duidelijk aangebracht.

Niet bijvullen indien het brandstofreservoir niet volledig is afgekoeld.

Niet bijvullen indien het brandstofreservoir brandt.

Gebruik, indien van toepassing, altijd een trechter om de sfeerhaard bij te vullen. Hiermee kan morsen van de vloeistof voorkomen worden. Indien er onverhoopt toch vloeistof gemorst wordt, dient dit verwijderd te worden voordat de sfeerhaard aangestoken wordt.

In geval van calamiteiten blus de sfeerhaard nooit met water! Zorg ervoor dat u ten alle tijden het reservoir dichtzet, door de schuif over het brandgedeelte te plaatsen. Dit is afhankelijk van het type haard en de daarbij behorende gebruikersinstructies. Verschillende type haarden zijn in omloop welke handmatig dan wel automatisch bediend worden. Lees daarom altijd voor gebruik aandachtig de gebruikershandleiding.

Over SKBS

De SKBS (Stichting Kwaliteit Bio-ethanol Sfeerhaarden), heeft zich ten doel gesteld het gebruik van bio-ethanol sfeerhaarden te bevorderen waarbij consumentenveiligheid en gebruiksgemak centraal staan.

Voor de Nederlandse en Belgische markt zijn nog geen veiligheidsnormen ontwikkeld voor bio-ethanol sfeerhaarden. Op dit moment is een Europese norm in ontwikkeling, welke ook voor Nederland en België van toepassing zal zijn. De basis voor deze norm is de huidige Duitse DIN 4734-1 norm, welke door de leden van de SKBS als minimale norm voor hun producten wordt gehanteerd. Deze Duitse norm wordt momenteel ook door de nVWA gerespecteerd.

Daarnaast onderhoud de SKBS namens de bij haar aangesloten leden contact met regelgevende- en controlerende instanties.

Ter bescherming van de consument heeft de SKBS zich voor het jaar 2012 ten doel gesteld dat er geen onveilige bio-ethanol sfeerhaarden meer op de markt gebracht zullen worden. Hiertoe zal regelmatig het aanbod van bio-ethanol sfeerhaarden op de markt beoordeeld worden en daar waar nodig zullen corrigerende maatregelen geëist worden eventueel via de bevoegde instanties.