Home

De SKBS (Stichting Kwaliteit Bio-ethanol Sfeerhaarden), heeft zich ten doel gesteld het gebruik van bio-ethanol sfeerhaarden te bevorderen waarbij consumentenveiligheid en gebruiksgemak centraal staan.

Voor de Nederlandse en Belgische markt zijn nog geen veiligheidsnormen ontwikkeld voor bio-ethanol sfeerhaarden. Op dit moment is een Europese norm in ontwikkeling, welke ook voor Nederland en België van toepassing zal zijn. De basis voor deze norm is de huidige Duitse DIN 4734-1 norm, welke door de leden van de SKBS als minimale norm voor hun producten wordt gehanteerd.
Klik hier voor een actueel overzicht van geteste ethanol haarden van de aangesloten SKBS fabrikanten.

Daarnaast onderhoud de SKBS namens de bij haar aangesloten leden contact met regelgevende- en controlerende instanties.

Ter bescherming van de consument heeft de SKBS zich ten doel gesteld dat er geen onveilige bio-ethanol sfeerhaarden meer op de markt gebracht zullen worden. Hiertoe zal regelmatig het aanbod van bio-ethanol sfeerhaarden op de markt beoordeeld worden en daar waar nodig zullen corrigerende maatregelen geëist worden eventueel via de bevoegde instanties.

Wij respecteren de volgende normen:

  • Duitse norm DIN4734-1:2011
  • Franse norm NF D35-386
  • Scandinavische norm CR034

Hier kunt u een film bekijken over het veilig gebruiken van een bio-ethanol sfeerhaard. Klik hier voor het starten van de film: veilig gebruik ethanol sfeerhaard.

QR skbs veilig gebruik