Home

De SKBS (Stichting Kwaliteit Bio-ethanol Sfeerhaarden), heeft zich ten doel gesteld het gebruik van bio-ethanol sfeerhaarden te bevorderen waarbij consumentenveiligheid en gebruiksgemak centraal staan.

Recent zijn er nieuwe veiligheidsnormen ontwikkeld voor bio-ethanol sfeerhaarden. De nieuwe strengere Europese norm EN 16647:2015, welke ook in Nederland en België van toepassing is heeft als basis de Duitse DIN 4734-1 norm, welke door de leden van de SKBS als minimale norm voor hun producten wordt gehanteerd.
Daarnaast onderhoud de SKBS namens de bij haar aangesloten leden contact met regelgevende- en controlerende instanties.

Ter bescherming van de consument heeft de SKBS zich ten doel gesteld dat er geen onveilige bio-ethanol sfeerhaarden meer op de markt gebracht zullen worden. Hiertoe zal regelmatig het aanbod van bio-ethanol sfeerhaarden op de markt beoordeeld worden en daar waar nodig zullen corrigerende maatregelen geëist worden eventueel via de bevoegde instanties.

Wij respecteren de volgende normen:

  • Europese norm EN 16647:2015
  • Duitse norm DIN4734-1:2011
  • Franse norm NF D35-386
  • Scandinavische norm CR034
Xaralyn bio ethanol brander ingebouwd
SquareIXL-1